Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Категорія: 01.04.2017 105

Серія збірників наукових статей „Ренесансні студії”

“Від європейського Відродження –
до відродження України”

Серія збірників наукових статей „Ренесансні студії” орієнтована на висвітлення актуальних та гостродискусійних питань щодо вивчення літератури, філософії, культури, національних мов доби Відродження, а також хронологічно близьких до неї історико-культурних епох.

Редколегія сподівається, що „Ренесансні студії” сприятимуть введенню у науковий обіг „нових” персоналій, вивченню поетики окремих творів ХІV – XVII ст., корегуванню сталих уявлень про шляхи розвитку літературних жанрів та європейських мов, а розгортання наукової полеміки на сторінках випусків інтенсифікуватиме наукотворчі процеси в Україні.

Серія може зацікавити широке коло науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та кожного, хто вивчає культуру епохи Відродження і небайдужий до її естетичних та духовних надбань.

Фахівці-гуманітарії, які займаються дослідженнями з проблем Відродження, запрошуються до наукової співпраці. При укладанні збірників перевага надається полемічним та концептуальним статтям.

Якщо у Вас є запитання, або Ви зацікавлені у співпраці з нами, звертайтесь за адресою:

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б, ауд. 609а
тел. (8061) 220-09-08
renaissance [AT] zhu.edu.ua