Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Категорія: 14.12.2015 139

Результати Конкурсу – 2015

РЕЗУЛЬТАТИ V ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

ШЕКСПІРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ІМЕНІ ВІТАЛІЯ КЕЙСА, СПОНСОРОВАНОГО СОЮЗОМ УКРАЇНОК АМЕРИКИ

Диплом І ступеня та грошова премія у розмірі 500 $:

Марінеско Вікторія Юріївна – аспірантка Інституту іноземної філології Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Науковий керівник – д. філол. н., проф., акад. АН ВШ України Торкут Н.М.

Тема: Життєпис В. Шекспіра як художній експеримент (на матеріалі роману Е. Берджеса «На сонце не схожі»)

Драч Юлія Геннадіївна, магістрант Інституту іноземної філології Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Науковий керівник – к. філол. н., доц., Тарасенко К.В.

Тема: Зарубіжні стратегії вивчення творчості Вільяма Шекспіра та вітчизняний освітній дискурс.

Диплом ІІ ступеня та грошова премія у розмірі 300 $:

Черняк Юлія Юріївна – студентка 3-го курсу Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Науковий керівник – д. філол. н., проф. Михед Т.В.

Тема: Антропологічні конфігурації образу Антонія в римських п’єсах Вільяма Шекспіра.

Ковальчук Ольга Дмитрівнастудентка 3-го курсу Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник – д. філол. н., проф. Михед Т.В.

Тема: Людина на троні: конфлікт індивідуального та родового (на матеріалі історичних хронік В. Шекспіра)

Диплом ІІІ ступеня та грошова премія у розмірі 200 $:

Риженкова Катерина Ростиславівна – студентка 3-го курсу Запорізького національного університету. Науковий керівник – к. філол. н., доц. Василина К.М.

Тема: Відлуння античності в творчості Шекспіра: шляхи рецепції і специфіка резонансу.

Ткач Вікторія Миколаївна – студентка 3-го курсу Інституту іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Науковий керівник – асистент кафедри англійської філології Даркевич О.В.

Тема: Мотив трагічного кохання у В. Шекспіра і М. Коцюбинського: компаративний ракурс.