Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Категорія: 01.04.2017 148

Ренесансні студії. Випуск 7


Ренесансні студії / Випуск 7. – Запоріжжя, 2001. – 126 стор.

Р39

ББК 83.3(0)4

УДК 82.09

966 – 599 – 120 -5

До збірника включено статті вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені актуальним питанням вивчення ренесансної літератури, а також рецепції духовної спадщини Ренесансу в культурі наступних епох. Науковий матеріал, зібраний у виданні, покликаний збагатити уявлення щодо проблематики художньої культури доби Відродження й одночасно по-новому висвітлити окремі аспекти її вивчення. Укладачі збірки, вважаючи за одне з головних своїх завдань популяризацію маловідомих персоналій епохи Ренесансу, продовжують вводити у науковий обіг ряд “нових” імен.

Збірник розрахований на широке коло науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та може бути цікавим кожному, хто вивчає культуру епохи Відродження і небайдужий до її естетичних та духовних надбань.

Зміст

Передмова

3

І. Україна в контексті європейського Відродження

Білоус Петро. Ренесансні алюзії “Исторіи о єдином папh римском”

4

Непорожня Надія. Роль Ф.Скорини в еволюції писемної мови слов’ян
(українців та білорусів) Великого князівства Литовського

9

ІІ. Історико-літературний процес

Торкут Наталія. Особливості рецепції античної спадщини в ренесансній
Англії

25

Гутарук Олена. Діалогічний та риторичний первені у діалогічних творах

39

Лілова Олена. Критика засадничих концептів куртуазної літератури в романі Дж.Ґасконя “Пригоди майстра F.J.”

54

Василина Катерина. Твір Ґілберта Волкера “Публічне викриття гри в кості” (1552) і подальший розвиток англійської шахрайської памфлетистики

63

Perissinotto Cristina. The Dark Mirror: Mambrino Roseo’s “Utopian” Speculum Principis

74

ІІІ. Полемічна трибуна

Зварич Ігор. Міф, мистецтво слова і час

82

IV. Рецепція художньої спадщини Ренесансу в культурі
наступних епох

Васьків Микола. Традиції епохи Відродження й українська романістика
20х років ХХ століття

94

V. З майстерні художнього перекладу

Рязанцева Тетяна. Сентенції Франсіско де Кеведо

115

Франсіско де Кеведо-і-Вільєґас. СЕНТЕНЦІЇ. Переклад Рязанцевої Т.

119

Summaries (англійською мовою)

121

Резюме (російською мовою)

123