Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Категорія: 01.04.2017 94

Ренесансні студії. Випуск 1


Вихідні дані: Ренесансні студії / Випуск 1. – Запоріжжя: РВП „Видавець”, 1997. – 115 стор.

Р39

ISBN 966 – 565 – 017 – 3

ББК 83.3(0)4

УДК 82.09

Збірник містить статті, що присвячені актуальним питанням вивчення ренесансної (зокрема, англійської та іспанської) літератури. Публікації орієнтовані на введення у науковий обіг нових персоналій, на полемічне переосмислення сталих концепцій та обговорення деяких гостродискусійних проблем.

Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться культурою доби Відродження.

Зміст

Передмова

3

Потьомкіна Л.Я. Про одну з тенденцій у вивченні англійського роману доби Відродження

4

Торкут Н.М. Специфіка рецепції міфологічних сюжетів та їх трансформація в англійській культурі ХVІ ст.

8

Мері Елізабет Сміт Жорстокість та милосердя у „Королі Лірі”
У. Щекспіра

20

Набатова Г.М. Трактат Джона Фокса „Діяння та пам’ятки недавніх і небезпечних часів”(1563 р.) у контексті англійської релігійної прози ХVІ століття

27

Василина К.М. Англійський пізньоренесансний памфлет у дослідженнях сучасних науковців та перспективи його подальшого вивчення

36

Власова Т.І. Малі жанри предновелістики (jest-books) та проблема наративності у англійській художній прозі ХVІ ст.

41

Торкут Н.М., Ісаєнко І.А. Творча спадщина єлизаветинських мандрівників як цікаве історико-літературне явище англійського Ренесансу

45

Шуляк Е.І., Малієнко А.В. Ренесансна гуманістична традиція та концепція людиниу Джона Донна

50

Мигуля В.Д. Ренесансний індивідуалізм та шляхи подальшого розвитку
особистості

57

Рязанцева Т.М. Консептизм: історія і теорія напряму

61

Рязанцева О.Ю.. Поетика заголовку „Памели-1” (1740) С.Річардсона: романічне та романне

69

Ватченко С.А., Максютенко Е.В. Про деякі особливості теми гри у творчості Шекспіра та Стерна

77

Алісеєнко О.Н. Сприйняття, інтерпретація та наслідування Шекспіра у творах А.Мердок

86

Фоменко О.Г. Цільність ранньоновоанглійської прозаічної версії „Гамлета”

96

Скібіна В.І. Ренесансна література як об’єкт лінгвістичних досліджень

101

Гутарук О.В. 66й сонет У.Шекспіра у перекладі Д.Паламарчука

105