Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Категорія: 01.04.2017 126

Конференція 2009 – “Поетичний універсум “Сонетів” Вільяма Шекспіра”

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Поетичний універсум “Сонетів” Вільяма Шекспіра: рецепція, дослідницькі інтерпретації, переклади”

(23-24 квітня 2009 р., м. Запоріжжя)


Організатори:
Інститут іноземної філології Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) та Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

Програма:

Пленарне засідання: Шекспірівський код у світовій літературі.

Секція 1. «Сонети» В.Шекспіра в літературознавчих проекціях.

Секція 2. «Сонети» В.Шекспіра як об’єкт лінгвістичних досліджень.

Секція 3. «Сонети» В.Шекспіра у східнослов’янському інтелектуально-духовному просторі: переклади, переспіви, переробки та контактно-генетичний резонанс.

Секція 4. Філософія Шекспірового сонетарію.

Круглий стіл: Шекспірознавство в сучасній Україні: тенденції, проблеми і перспективи розвитку.

Контакти:
Наукова лабораторія ренесансних студій, Інститут іноземної філології Класичного приватного университету.

Тел. (061)220-09-08; факс: (061)220-07-96; e-mail: renaissance[at]zhu.edu.ua;

Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 609а „Український Шекспірівський портал” (http:// shakespeare.zp.ua)

Голова оргкомітету конференції д. філол. н., професор Торкут Н.М.

INTERNATIONAL CONFERENCE

“The poetic universe of “Sonnets” of Shakespeare: reception, scholarly interpretations, translations”

(April, 23-24, 2009; Zaporizhzhya, Ukraine)


Initiators:

Institute of Foreign Philology, Classic Private University (Zaporizhzhya) and Institute of Literature named after T.G. Shevchenko of National Academy of Sciences of Ukraine.

Agenda:

Plenar session: Shakespearean code in the world literature.

Seminar 1. Shakespeare’s sonnets through the prism of literary criticism.

Seminar 2. Shakespeare’s sonnets as an object of linguistic investigations.

Seminar 3. Shakespeare’s sonnets in the eastern-Slavonic cultural space.

Seminar 4. The philosophy of Shakespeare’s sonnets.

Round-table discussion: Shakespeare studies in modern Ukraine: tendencies, problems and perspectives of development.

Contacts:

Scientific Laboratory for Renaissance Studies, Institute of Foreign Philology, Classic Private University

Contact details:

Tel. 038-061-220-09-08
Address: 70B, Zhukovsky St., Zaporizhzhya, Ukraine
Postal code: 69084
e-mail: renaissance[at]zhu.edu.ua
URL: http://shakespeare.zp.ua

Head of the advisory Ph.D., Professor Natalia Torkut