Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Хроніки

Корнелюк Богдан. Стратегії творення художнього універсуму в екранізації «Річарда ІІІ» Р. Лонкрейна: модернізація чи політемпоральний синтез?

Стаття присвячена виявленню ключових стратегій творення художнього світу екранізації Шекспірового «Річарда ІІІ», здійсненої Р. Лонкрейном. Креативною знахідкою творців стрічки став своєрідний синтез декількох темпоральних кодів, які мають різні шляхи актуалізації. Так, код «Середньовіччя» апелює до фонових знань реципієнта щодо Річарда ІІІ як історичної особистості. Темпоральний код «Ренесанс» має наративну природу і реалізується через використання текстів

Читати повністю 24.09.2017 пока нет комментариев

177

Дроздовський Д. Методологія розуміння художнього образу (на прикладі традиційного образу державця в історичних хроніках В. Шекспіра)

Дроздовський Д. Методологія розуміння художнього образу (на прикладі традиційного образу державця в історичних хроніках В. Шекспіра) Розуміння художнього тексту як складної системи з кількома семіотичними рівнями — завдання сучасної філологічної освіти. Але розуміння тексту — це фінальна стадія складного ментального процесу, пов’язаного з усвідомленням макро- і мікроструктурно-семіотичних компонентів цього самого тексту. Таке усвідомлення відбувається через

Читати повністю 01.04.2017 пока нет комментариев

177