Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Дослідження загального характеру

Соколянский М. Портрет

Соколянский М. Портрет ученого в контексте времени (к столетию со дня рождения Александра Аникста) Стаття містить нарис творчого шляху одного з найбільш обдарованих літературознавців радянської доби – Олександра Анікста. Науково-літературна діяльність видатного вченого представлена в широкому соціокультурному контексті тогочасся. Ключові слова: О.Анікст, літературознавство, літературна критика. театр, Шекспір, Гете, Шоу. В своё время Ю.Н.Тынянов едко иронизировал над

Читати повністю 01.04.2017 пока нет комментариев

191

Габлевич М. Дещо про методологію досліджень в сучасному шекспірознавстві

Габлевич М. Дещо про методологію досліджень в сучасному шекспірознавстві Характерной особенностью целого материка шекспироведческой литературы, написанной более чем за 300 лет, является то, что он далеко не целостен и вследствие этого плывуч. Критерии, на основе которых можно и следует подходить к такому синкретичному феномену, как Шекспир и его творчество, до сих пор не определены, что

Читати повністю пока нет комментариев

192

Дроздовський Д. Вільям Шекспір як центр канону західноєвропейської літератури: до питання про естетичні параметри художнього мислення

Дроздовський Д. Вільям Шекспір як центр канону західноєвропейської літератури: до питання про естетичні параметри художнього мислення Досить довгий час літературознавці, історики, культурологи прагнули інтерпретувати і пояснити творчість, психологію, стиль, проблематику, художній конфлікт В. Шекспіра лише через соціально-історичний детермінізм. У такому разі акцент у виявленні художньої сутності творчості цього великого англійського драматурга ставився, насамперед, на зв’язку

Читати повністю пока нет комментариев

517