Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Дослідження загального характеру

Smith M.E. Restoration and Renewal in “As You Like It” and “The Tempest”

Mary Elizabeth Smith Restoration and Renewal in “As You Like It” and “The Tempest” The Tempest is the most concise of Shakespeare’s plays, observing as it does the unities so closely, whereas the action of As You Like It is more diffuse, weaving more strands into its plot, and covering, according to Shakespeare’s usual custom,

Читати повністю 30.11.2017 пока нет комментариев

117

Інтерв’ю з проф. Крістіною Куявінською Кортні

Крістіна Куявінська-Кортні:  «Всесвітнє значення Шекспіра, на мою думку, зумовлене його гуманізмом» Інтерв’ю з професором Крістіною Куявінською Кортні Безперечно, говорити про Шекспіра можна безкінечно. По-перше, й досі не існує жодного неспростовного факту, що довів би існування чи не-існування Шекспіра як «монолітного» автора в англійському часі і просторі. По-друге, за весь цей час було опубліковано в різних

Читати повністю 01.04.2017 пока нет комментариев

127

Москвітіна Д.А. Специфіка рецепції американської шекспірівської думки в науковому просторі радянського літературознавства

Специфіка рецепції американської шекспірівської думки в науковому просторі радянського літературознавства У статті розглядається американська шекспірівська критика як об’єкт дослідницької уваги радянського літературознавства. Визначені головні етапи розвитку радянської рецепції шекспірознавства США. Ключові слова: рецепція, шекспірознавство, шекспірівська критика, мімікрія, шекспірознавчий дискурс.   American Shakespeare criticism as the object of research attention of Soviet literature study is observed.

Читати повністю пока нет комментариев

124

Габлевич М. Шекспірів ерос життя і творчості

Габлевич М. Шекспірів ерос життя і творчості (Вступ до коментарів сонетів Вільяма Шекспіра) …в самоті немає, Нема з ким серце поєднать. То сам собі оце шукаю Когось-то, з ним щоб розмовлять, Шукаю бога, а находжу Таке, що цур йому й казать. …А душу треба розважать, Бо їй так хочеться, так просить Хоч слова тихого. Тарас

Читати повністю пока нет комментариев

177

Габлевич М. Ренесансна термінологія Любові: шекспірівський узус та його інтерпретації

Габлевич М. Ренесансна термінологія Любові: шекспірівський узус та його інтерпретації Говорячи про термінологію у поетичному вжитку, розуміємо, звісно, що вона – образна і що від точності сприйняття образного слова залежить і чіткість – термінність – вираженого ним поняття. Образне поняття завжди структурне, мозаїчне і потребує тривалого дискурсу, щоби складові частини мозаїки могли стати метонімічно впізнаваними.

Читати повністю пока нет комментариев

122

Торкут Н.М. Шекспірознавчий дискурс ХХ століття: специфіка і тенденції

Торкут Н.М. Шекспірознавчий дискурс ХХ століття: специфіка і тенденції Вільям Шекспір належить до числа тих парадоксальних феноменів світової культури, магічний вплив яких на свідомість і духовне буття людства з плином часу відчутно зростає. Поява чисельних наукових розвідок, дослідницьких “прочитань” та сценічних інтерпретацій не стільки прояснює смислову багатовимірність шекспірівських шедеврів, скільки збуджує нові хвилі інтересу до

Читати повністю пока нет комментариев

180

Соколянский М. Портрет

Соколянский М. Портрет ученого в контексте времени (к столетию со дня рождения Александра Аникста) Стаття містить нарис творчого шляху одного з найбільш обдарованих літературознавців радянської доби – Олександра Анікста. Науково-літературна діяльність видатного вченого представлена в широкому соціокультурному контексті тогочасся. Ключові слова: О.Анікст, літературознавство, літературна критика. театр, Шекспір, Гете, Шоу. В своё время Ю.Н.Тынянов едко иронизировал над

Читати повністю пока нет комментариев

155

Габлевич М. Дещо про методологію досліджень в сучасному шекспірознавстві

Габлевич М. Дещо про методологію досліджень в сучасному шекспірознавстві Характерной особенностью целого материка шекспироведческой литературы, написанной более чем за 300 лет, является то, что он далеко не целостен и вследствие этого плывуч. Критерии, на основе которых можно и следует подходить к такому синкретичному феномену, как Шекспир и его творчество, до сих пор не определены, что

Читати повністю пока нет комментариев

149

Дроздовський Д. Вільям Шекспір як центр канону західноєвропейської літератури: до питання про естетичні параметри художнього мислення

Дроздовський Д. Вільям Шекспір як центр канону західноєвропейської літератури: до питання про естетичні параметри художнього мислення Досить довгий час літературознавці, історики, культурологи прагнули інтерпретувати і пояснити творчість, психологію, стиль, проблематику, художній конфлікт В. Шекспіра лише через соціально-історичний детермінізм. У такому разі акцент у виявленні художньої сутності творчості цього великого англійського драматурга ставився, насамперед, на зв’язку

Читати повністю пока нет комментариев

431