Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Критика

Mark SOKOLYANSKY. SHAKESPEAREAN THEMES AND MOTIFS IN ANTON CHEKHOV’s WORKS

Mark SOKOLYANSKY SHAKESPEAREAN THEMES AND MOTIFS IN ANTON CHEKHOV’s WORKS On the threshold of the 20th century Anton Chekhov recounted to Pyotr Gnedich his conversation with Lev Tolstoy: «Once he told me, “You know, I can not stand Shakespeare, but your plays are even worse. Shakespeare, at least, grabs the reader for the collar and

Читати повністю 12.01.2018 пока нет комментариев

110

М.Г.СОКОЛЯНСКИЙ. О ШЕКСПИРОВСКИХ МОТИВАХ И РЕМИНИСЦЕНЦИЯХ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

М.Г.СОКОЛЯНСКИЙ г. Любек, ФРГ О ШЕКСПИРОВСКИХ МОТИВАХ И РЕМИНИСЦЕНЦИЯХ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» Заинтересованное обращение к творчеству крупнейших писателей и поэтов западного мира было характерно для большинства талантливых мастеров русской литературы, начиная, по крайней мере, со второй половины XVIII века. Целью такого обращения могло быть не только прикосновение к неиссякаемому источнику вдохновения, но и

Читати повністю пока нет комментариев

159

Василина К. В. Специфіка переосмислення шекспірівського сюжетно-образного матеріалу у повісті І.Тургенєва „Гамлет Щигровського повіту”

Василина К. В. Специфіка переосмислення шекспірівського сюжетно-образного матеріалу у повісті І.Тургенєва „Гамлет Щигровського повіту” У сучасній літературознавчій науці вивчення міжлітературних зв’язків є одним із найефективніших засобів виявлення національної своєрідності конкретних літератур та їхньої функціональної ролі в загально-літературному контексті. Саме таку задачу й виконує компаративне літературознавство, яке вже встигло посісти одне з чільних місць у парадигмі

Читати повністю 01.04.2017 пока нет комментариев

190

Торкут Н.М., Лазаренко Д.М. Роман Дж.Апдайка «Гертруда і Клавдій» як літературна проекція Шекспірового «Гамлета»

Торкут Н.М., Лазаренко Д.М. Роман Дж.Апдайка «Гертруда і Клавдій» як літературна проекція Шекспірового «Гамлета» У статті пропонується аналіз специфіки переосмислення структурно-семантичних констант «Гамлета» В.Шекспіра в романі сучасного американського письменника Дж.Апдайка “Гертруда і Клавдій” (2000), що є своєрідним літературним “пріквелом” до Шекспірової трагедії „Гамлет”. В рамках даної розвідки увагу акцентовано на дослідженні особливостей творчого проектування основних

Читати повністю пока нет комментариев

232

Москвітіна Д. Особливості рецепції Шекспіра у творчості Волта Вітмена

Москвітіна Д. Особливості рецепції Шекспірау творчості Волта Вітмена Cтаття присвячена аналізу рецепції Вільяма Шекспіра у світоглядній парадигмі та творчості американського поета епохи романтизму Волта Вітмена. Автор акцентує увагу на тому, що вітменівська рецепція Великого Барда посутньо відрізняється від сприйняття англійського генія іншими представниками американського романтизму. Показано, що контроверсійна і парадоксальна рецепція Шекспіра у творчому світі

Читати повністю пока нет комментариев

160

Чистяк Д. Рецепція й трансформація тексту «Макбета» у творчості Моріса Метерлінка

Чистяк Д. Рецепція й трансформація тексту «Макбета»у творчості Моріса Метерлінка У статті проведено аналіз форм рецепції та трансформації тексту «Макбета» В. Шекспіра у доробку М. Метерлінка. Інтер-претація побудована у контексті символістських концепцій «театру мовчання» та «марного діалогу». Окремі ж теми та мотиви «Макбета» відбиваються в творчості «Бельгійського Шекспіра» різних років. Ключові слова: інтертекст, символ, символістська драма,

Читати повністю пока нет комментариев

141

Максютенко Є. Тема Долі в “Гамлеті” Шекспіра і в романістиці Стерна

Максютенко Є.В. Тема Долі в “Гамлеті” Шекспіра і романістиці Стерна Ренесансні студії. – 1998. – Вип. 2. – С. 73-80 Объектом интереса данной статьи, обращенной к осмыслению особенностей воплощения концепции Судьбы в “Гамлете” Шекспира и романах Стерна, станет поиск возможной преемственности, сходства и различия в авторских интерпретациях этой ключевой антропологической категории мировой культуры. Для героя шекспировской

Читати повністю пока нет комментариев

126

Лазаренко Д.М. Гамлетівські алюзії в романі А.Мердок “Чорний принц”

Лазаренко Д.М. Гамлетівські алюзії в романі А.Мердок “Чорний принц” Талановита романістка і професійний філософ Айріс Мердок є однією з найяскравіших постатей англійської літератури ІІ половини ХХ сторіччя. Її творчість, неординарна і провокуюча, з самого початку – з виходу у світ першого роману „Під сіткою” (1954) – постійно викликає шквал читацьких емоцій та критичних відгуків, що

Читати повністю пока нет комментариев

216

Кейс В. Гамлет і Фауст: параболи модерної людини

Кейс В. Гамлет і Фауст: параболи модерної людини У статті здійснено порівняльний аналіз образів шекспірівського Гамлета і марловського Фауста, в ході якого виявляються парадокси критичного сприйняття цих образів. Відчужене буття Гамлета, його надлюдські зусилля знайти незмінні абсолютні цінності в хаотичному всесвіті призводять до кризи ідентичності, коли навіть саме існування видається людині абсурдним. Він не діє,

Читати повністю пока нет комментариев

254