Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Ренесансні студії

Ренесансні студії. Випуск 2

Вихідні дані: Ренесансні студії / Випуск 2. – Запоріжжя, 1998. – 133 стор. Р39 ISBN 966-599-063-2 ББК 83.3(0)4 УДК 82.09 До збірника включено статті, присвячені актуальним питанням вивчення ренесансної літератури, а також рецепції духовної спадщини Ренесансу в культурі наступних епох. Полемічне переосмислення усталених концепцій, обговорення гостродискусійних проблем, аналітичні огляди – ось коло досліджень, представлених у

Читати повністю 01.04.2017 пока нет комментариев

139

Серія збірників наукових статей „Ренесансні студії”

“Від європейського Відродження – до відродження України” Серія збірників наукових статей „Ренесансні студії” орієнтована на висвітлення актуальних та гостродискусійних питань щодо вивчення літератури, філософії, культури, національних мов доби Відродження, а також хронологічно близьких до неї історико-культурних епох. Редколегія сподівається, що „Ренесансні студії” сприятимуть введенню у науковий обіг „нових” персоналій, вивченню поетики окремих творів ХІV –

Читати повністю пока нет комментариев

99