Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Архів подій

Соколянский М.   Между Сциллой архаичности и Харибдой модернизации (о сложностях современной интерпретации Шекспира на сцене и на экране)

Соколянський Марк. Між Сциллою архаїчності та Харибдою модернізації (про складнощі сучасної інтерпретації Шекспіра на сцені й на екрані). У статті розглядаються деякі проблеми інтерпретації шекспірівської драматургії на театральній сцені та на екрані. Найскладнішим завданням для сучасних режисерів та виконавців є необхідність уникати двох крайнощів – буквалістської архаїзації, з одного боку, а з іншого – надмірного наближення

Читати повністю 29.01.2019 пока нет комментариев

20

Жлуктенко Н. Перечитати «Цимбелін»: трансформація концепту влади та мотиву вигнання

До критичної рецепції драми «Цимбелін» спонукає потреба перегляду застарілих кліше стосовно пізнього періоду творчості В. Шекспіра Метою розвідки є переоцінка полеміки стосовно цього тексту в англійській критиці поч. ХХ ст. та інтерпретація його з сучасних позицій, зокрема на засадах мотивної критики та екокритики. Доведено, що критичні закиди щодо «Цимбеліна» творця драми ідей Дж.Б. Шоу зумовлені радше його конфліктом

Читати повністю пока нет комментариев

18

Лебединцева Н. Офелія як контекст: коло «вічного вигнання» у поетичній інтерпретації О. Забужко

У статті досліджується специфіка інтерпретації образу Офелії в поетичній рецепції сучасної української письменниці Оксани Забужко. Окрема увага звертається на тлумачення письменницею вигнання як перебування на межі та можливість пере/осмислення власного екзистенційного досвіду. Аналіз зосереджено на трьох поезіях О. Забужко: «Монолог Офелії», «Офелія і “мишоловка”» та «Офелія – Гертруді». Мотив вигнання в усіх трьох творах набуває конотацій

Читати повністю пока нет комментариев

24

Маринчак В. Гамлетизм поетичної інтенціональності В. Стуса: від самовтрати до самовигнання

У статті розглядається наявний у творчості В. Стуса гамлетизм як суголосність екзистенційного стану й становища ліричного героя з внутрішнім станом і поведінкою Гамлета. В межах теорії інтенціональності літературного твору гамлетизм досліджується як стан свідомості (сприйняття, переживання, розуміння, волі). Концепт «гамлетизм» пов’язується із феноменологічною (ейдетичною) редукцією – баченням ейдосу як явленої сутності предмету, як його смислової картини.

Читати повністю пока нет комментариев

23

Лановик М., Лановик З. Український Гамлет як європейський прорив національного самовизначення

У статті на прикладі низки художніх творів (М. Рильського, М. Бажана, О. Тарнавського та ін.), наукових (І. Франка, О. Тарнавського та ін.) та публіцистичних (Д. Донцова, Є. Маланюка, М. Хвильового) праць аналізується динаміка й еволюція рецепції та інтерпретації образу Гамлета і концепції гамлетизму в українській літературі першої половини ХХ ст. Простежуються різні рівні осмислення Гамлетівського дискурсу в широкому контексті історичних подій епохи. Основна увага звернена на

Читати повністю пока нет комментариев

27

Прушковська І. Турецький шекспірівський дискурс

У статті досліджено шляхи «входження» Шекспірового слова до турецької культури і літератури зокрема. З’ясовано, що ознайомлення турецького соціуму з творчістю Великого Барда відбулося передусім завдяки діяльності турецьких перекладачів. Виявлено, що послаблення політичних утисків і активна європеїзація турецького суспільства, створення театральних спілок і театрів сприяли представленню творчості Шекспіра на турецькій сцені. Поява в Османській державі на

Читати повністю пока нет комментариев

18

Павленко І. «Остави свѣтъ другимъ, и плачь въ пустыняхъ въ вѣкъ», … Гертруда: шекспірівські героїні в художній системі трагедії О.П. Сумарокова «Гамлет»

У статті проаналізовано особливості інтерпретації сюжету і образів героїнь (Гертруди, Офелії) шекспірівської драми в однойменній п’єсі творця російської класицистичної драматургії О.П. Сумарокова. Аналіз твору «Російського Расіна», оцінки його сучасниками (М.В. Ломоносовим, В.К. Тредіаковським) дозволили припустити: трансформація сюжету і характерів героїнь зумовлені не лише бажанням письменника-класициста «виправити» твір «дикуна», але і прагненням обґрунтувати законність правління Єлизавети та водночас попередити

Читати повністю пока нет комментариев

19

Михед Т. Квантизація топосу «exile / banishment» у художньому просторі трагедій Вільяма Шекспіра

Михед Тетяна Квантизація топосу «exile / banishment» у художньому просторі трагедій Вільяма Шекспіра У статті аналізується смислове наповнення топосу вигнання як одного з домінантних у творчості В. Шекспіра і, з цілої низки геополітичних причин, актуального сьогодні. Про це, принагідно творчості англійського класика, свідчить розвідка J. Kingsley–Smith, в якій відрефлексовані головні літературознавчі здобутки з проблеми, значимість топосу вигнання в сучасному

Читати повністю пока нет комментариев

22

Авторська програма «ПроЧитай». Випуск №41: П’єса Вільяма Шекспіра «Річард III»

Доктор філологічних наук, професор БДПУ Софія Філоненко розповідає про твір видатного англійського письменника і геніального драматурга Вільяма Шекспіра – п’єсу «Річард ІІІ», про жанр історичної хроніки, про прототип героя п’єси, про екранізації та багато іншого.

Читати повністю 25.12.2018 пока нет комментариев

45

Зміна строків прийому робіт на конкурс шекспірознавчих досліджень імені В.Кейса

Шановні відвідувачі Українського шекспірівського порталу! У зв’язку з масштабним проектом Шекспірівські дні в Україні – 2018 строк подання робіт на VII Всеукраїнський конкурс шекспірознавчих досліджень для молодих учених імені Віталія Кейса, спонсорований Союзом українок Америки, переноситься на 28 травня. Тож у Вас є ще час подати свою наукову розвідку на розгляд журі. Чекаємо на ваші роботи!

Читати повністю 20.05.2018 пока нет комментариев

204