Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right

Архів подій

Шекспірівські дні в Україні

Шановні гості Українського шекспірівського порталу! З приємністю повідомляємо про старт масштабного проекту “Шекспірівські дні в Україні 2018”, ініційованого нашим шекспірівським центром. До проекту вже долучилися 9 областей України, 14 ВНЗ, 10 театрів! Календар подій   26.03.2018   Запоріжжя: “Мультимедійний Шекспір 2018” Обласний фестиваль учнівських презентацій Мета: популяризація творчої спадщини Вільяма Шекспіра серед школярів м. Запоріжжя. Організатори: Український

Читати повністю 12.04.2018 пока нет комментариев

430

Торкут Наталія. Мемуарна проза Волтера Релі

Торкут Наталія Мемуарна проза Волтера Релі Видатною постаттю англійського інтелектуального Олімпу кінця XVI – початку XVII століття був Волтер Релі (1552–1618), славнозвісний фаворит королеви Єлизавети, якого фахівці з англістики нерідко порівнюють із шекспірівським Гамлетом. Політичний діяч, один із лідерів колонізаторського руху, спрямованого на освоєння й заселення щойно відкритих земель Нового Світу, він залишив нащадкам також

Читати повністю 23.03.2018 пока нет комментариев

84

Василина Катерина. Система образів персонажів ранніх конні-кетчерівських памфлетів Р.Ґріна

Василина Катерина Система образів персонажів ранніх конні-кетчерівських памфлетів Р.Ґріна Перу відомого драматурга, романіста і памфлетиста Роберта Ґріна належать п’ять памфлетів, жанрова особливість яких маркується прикметником “конні-кетчерівські”*. Усі ці твори, що виходили друком протягом двох років (1591–1592), були присвячені описові життя шахраїв, які постійно відшліфовували техніку ошуканства. Перші три памфлети Ґріна – “Славетне викриття шахрайства” (1591),

Читати повністю 22.03.2018 пока нет комментариев

89

Лілова Олена. Система образів персонажів у романі Джорджа Ґасконя “Пригоди майстра F.J.”

Лілова Олена Система образів персонажів у романі Джорджа Ґасконя “Пригоди майстра F.J.” У першому англомовному романі – “Пригоди майстра F.J.” (“The Adventures of Master F.J.”, 1573) – Джордж Ґасконь змалював настільки правдоподібну картину буття англійської аристократії другої половини XVI ст., що одразу ж був звинувачений сучасниками в брехні та спробі звести наклеп на відомих лондонських

Читати повністю 21.03.2018 пока нет комментариев

117

Самойленко Вікторія. Специфіка сюжетотворення в романі Генрі Четтла “Пірс Простак”

Самойленко Вікторія Специфіка сюжетотворення в романі Генрі Четтла “Пірс Простак” За часів Відродження однорідна фабула, притаманна художнім творам попередніх епох, поступово відмирала. Натомість з’являлася фабула багатопланова, що було художнім наслідком нового сприйняття дійсності, яка поставала у різноманітних проявах. У фабульній структурі романного жанру відбувалися суттєві якісні зміни, внаслідок чого романи набували певної конгломеративності. “Їх зазвичай,

Читати повністю пока нет комментариев

84

Наталія Торкут. Томас Лодж (1558-1625)

Наталія Торкут. Томас Лодж (1558-1625) Одним із найяскравіших майстрів художнього слова в Англії за часів Ренесансу традиційно вважають письменника-єлизаветинця Томаса Лоджа (1558–1625). Талановитий прозаїк і драматург, віртуозний поет і здібний перекладач, він залишив чималий творчий доробок: шість романів, дві драми, декілька поетичних циклів, низку памфлетів, релігійно-філософські трактати і переклади. Як слушно зазначає відомий фахівець з історії

Читати повністю 05.03.2018 пока нет комментариев

109

Palmero Natalia Carbajosa. Renaissance representational aesthetics and the verbal icon: An example from Shakespeare

Palmero Natalia Carbajosa Renaissance representational aesthetics and the verbal icon: An example from Shakespeare ABSTRACT In theatre semiotics, theatrical signs are divided into icons, indexes and symbols1. When we apply this division to historical contexts, we see how each sign is foregrounded upon the others depending on the artistic tendencies of the moment. According to this,

Читати повністю 09.02.2018 пока нет комментариев

122

Самойленко Вікторія. Жанрова своєрідність роману Г.Четтла “Пірс Простак”

Самойленко Вікторія Жанрова своєрідність роману Г.Четтла “Пірс Простак” Питання про жанрову віднесеність зазначеного у заголовку цієї статті твору Генрі Четтла є цікавим з огляду на цілий ряд причин: по-перше, єлизаветинська проза за своєю жанровою природою є надзвичайно поліфонічною та гетерогенною; по-друге, романічні твори періоду свого становлення являють собою продукт вельми складний з точки зору їх

Читати повністю 02.02.2018 пока нет комментариев

104

Василина К. Соціокультурні передумови виникнення жанру памфлета в Англії кінця XVI ст.

Василина К. Соціокультурні передумови виникнення жанру памфлета в Англії кінця XVI ст. Усі явища об’єктивного світу, як відомо, включені у причинно-наслідкові зв’язки: все виникає з чогось та на щось перетворюється. Літературний процес виявляється результатом взаємодії цілого комплексу як внутрішньо-літературних, так і загальнокультурних, естетичних, соціопсихологічних, історичних, та ін. факторів. Митець є носієм певного типу менталітету, який

Читати повністю 01.02.2018 пока нет комментариев

151

Торкут Наталія. Специфіка становлення й розвитку літературно-критичної традиції на теренах англійського Ренесансу

Торкут Наталія Специфіка становлення й розвитку літературно-критичної традиції на теренах англійського Ренесансу Уславлена іменами В.Шекспіра і К.Марло, Е.Спенсера і Ф.Сідні, Ф.Бекона і Дж.Донна, епоха правління королеви Єлизавети І (1558-1603) справедливо вважається “золотим віком” англійської культури. Зростання національної самосвідомості, відносна стабільність громадсько-політичного життя, успіхи британської корони на зовнішньополітичній арені та у сфері економічній, інтенсивний розвиток книгодрукування та

Читати повністю пока нет комментариев

145